24/05/2013 04:21

Công ty Cổ phần Hòa Việt tiếp nhận vùng trồng nguyên liệu thuốc lá tại Quảng Nam

          Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam theo công văn số 882/TLVN-KTKH ngày 31/10/2011 về việc tiếp nhận vùng trồng nguyên liệu thuốc lá, căn cứ chủ trương mở rộng phát triển thêm vùng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Hòa Việt, Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban liên quan nghiên cứu đề xuất phương án tiếp nhận tiếp nhận lại vùng trồng nguyên liệu thuốc lá tại khu vực Quảng Nam do Công ty IVD (Công ty TNHH Imperial ViNa Đà Nẵng) quản lý.

          Đến nay các thủ tục tiếp nhận, bàn giao vùng trồng nguyên liệu giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt và Công ty TNHH Imperial ViNa Đà Nẵng đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động từ vụ mùa 2011-2012.

          Trụ sở chính của Chi nhánh đặt tại Khu trại Giống – Tổ 11 – TT Hà  Lam – Huyện Thăng Bình – Tỉnh Quảng Nam.

          Theo quyết định số 354/QĐ-CPHV của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ phần Hòa Việt tại Quảng Nam, chi nhánh có nhiệm vụ : Trồng cây thuốc lá, sản xuất sản phẩm thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá, các sản phẩm nông nghiệp khác, mua bán vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu, mua bán nước tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát, rượu, bia, mua bán bánh kẹo các loại, mua bán vật liệu xây dựng, mua bán than đá, nuôi trồng thủy sản, hải sản và kinh doanh kho bãi.

          Trước tiên công ty giao kế hoạch đầu tư cho Chi nhánh là 15ha nâu Burley và 20ha thuốc lá Vàng sấy với tổng sản lượng dự kiến thu hoạch khoảng 80 tấn.

Tin tức & Sự kiện khác