23/06/2015 23:54

Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt tổ chức Đại hội lần thứ VIII – Nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt tổ chức Đại hội lần thứ VIII – Nhiệm kỳ 2015- 2020.

              Ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại Hội trưởng Công ty, địa chỉ Khu phố 8, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII – Nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí : Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV – Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Sơn Châu – Phó bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc – Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó bí thư, Thành viên HĐTV Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam

Đại hội lần này – Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục phát huy những thắng lợi và bài học kinh nghiệm trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo, đồng thời cũng đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ công ty đạt được bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát huy truyền thống qua 25 năm xây dựng và phát triển, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn thể CNVC-LĐ nỗ lực thực hiện kế hoạch 5 năm (2015-2020) vượt qua nhiều thách thức, khó khăn và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Cụ thể :

- Sản lượng chế biến nguyên liệu bình quân đạt 22.300 tấn/năm, vượt 11,5% so với nghị quyết đề ra là 20.000 tấn/năm.

- Doanh thu bình quân đạt 841,3 tỷ đồng/năm, vượt 36,8%/năm so với Nghị quyết đề ra đạt bình quân từ 600 – 630 tỷ đồng/năm.

Đồng chí: Lê Văn Khuê – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

trình bày Báo cáo chính trị

Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 5 năm (2015 - 2020) là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; củng cố, phát triển và phát triển bền vững SXKD, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh về lĩnh vực sản xuất-cung ứng nguyên liệu thuốc lá trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.

Đồng chí : Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV – Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Công ty cổ phần; nâng cao sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững. Theo đó, Công ty phấn đấu mỗi năm: Doanh thu bình quân tăng 5%/năm;  Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của Nhà nước.; Lợi nhuận bình quân tăng 3%/năm; - Thu nhập bình quân tăng 5%/năm;

Đảng bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” trong suốt nhiệm kỳ, phấn đấu có ít nhất 01 năm đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 90% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”; trong đó có trên 20% đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu.  Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%; trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%;Phấn đấu kết nạp 20 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VIII, gồm 9 đồng chí, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; bầu Đoàn đại biểu gồm 09 đồng chí tiêu biểu và 1 đồng chí dự khuyết thay mặt cho Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II./.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt

Tiết mục Văn nghệ chào mừng Đại hội
 

 

Tin tức & Sự kiện khác