14/04/2015 01:33

Thông báo chốt DS Cổ đông để đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký CK Việt Nam

Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hòa Việt tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Hòa Việt xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện  đăng ký lưu ký chi tiết cụ thể theo như thông báo sau:

Vui lòng tải thông báo tại đây

 

Tin tức & Sự kiện khác