17/04/2019 20:23

Gia hạn thời gian nộp HSĐX cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M"

Công ty Cổ phần Hòa Việt gia hạn thời gian nộp Hồ sơ đề xuất cho gói thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M", cụ thể như sau:

   Stt

                            Tên công việc

                Thời gian

1

Đăng thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và website công ty

Kể từ ngày 03/4/2019

2

Phát hành HSYC tại Công ty và đăng lên website công ty

Kể từ ngày 09/4/2019

3

Cập nhật thông tin gia hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và website công ty

Kể từ ngày 17/4/2019

4

Hỗ trợ nhà thầu khảo sát thực tế

Kể từ ngày phát hành HSYC đến trước 10h00’ ngày 24/4/2019

(nộp HSĐX được tính vào thời điểm Bên mời thầu nhận được HSĐX)

5

Nhận bảo đảm dự thầu

6

Nhận HSĐX

7

Đóng thầu, ngừng nhận HSĐX

10h00’ ngày 24/4/2019

8

Mở thầu

10h30’ ngày 24/4/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý nhà thầu quan tâm vui lòng liên hệ: 0984.163.485 gặp ông Hà Thanh Được.

Trân trọng!

Tin tức & Sự kiện khác