Gia hạn thời gian nộp HSĐX cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M"

17/04/2019 13:23

Công ty Cổ phần Hòa Việt gia hạn thời gian nộp Hồ sơ đề xuất cho gói thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M", cụ thể như sau:

   Stt

                            Tên công việc

                Thời gian

1

Đăng thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và website công ty

Kể từ ngày 03/4/2019

2

Phát hành HSYC tại Công ty và đăng lên website công ty

Kể từ ngày 09/4/2019

3

Cập nhật thông tin gia hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và website công ty

Kể từ ngày 17/4/2019

4

Hỗ trợ nhà thầu khảo sát thực tế

Kể từ ngày phát hành HSYC đến trước 10h00’ ngày 24/4/2019

(nộp HSĐX được tính vào thời điểm Bên mời thầu nhận được HSĐX)

5

Nhận bảo đảm dự thầu

6

Nhận HSĐX

7

Đóng thầu, ngừng nhận HSĐX

10h00’ ngày 24/4/2019

8

Mở thầu

10h30’ ngày 24/4/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý nhà thầu quan tâm vui lòng liên hệ: 0984.163.485 gặp ông Hà Thanh Được.

Trân trọng!

Tin tức & Sự kiện khác