Phát hành Bản yêu cầu báo giá cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Lắp đặt vách cách nhiệt kho 1M, 2M"

29/05/2019 15:52

Công ty Cổ phần Hòa Việt chính thức phát hành Bản yêu cầu báo giá cho kế hoạch đấu thầu "Lắp đặt vách cách nhiệt kho 1M, 2M" kể từ ngày 29/5/2019. Quý nhà thầu quan tâm vui lòng tải về để xem tại đây

Tin tức & Sự kiện khác