Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch đấu thầu thay mái tôn nhà xưởng

21/02/2019 01:07

Công ty Cổ phần Hòa Việt chính thức phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch đấu thầu thay mái tôn nhà xưởng kể từ ngày 21/02/2019. Quý nhà thầu quan tâm vui lòng tải về để xem tại đây.

Trân trọng!

Tin tức & Sự kiện khác