17/06/2019 15:50

Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn các khu vực nội bộ công ty"

Công ty Cổ phần Hòa Việt chính thức phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn các khu vực nội bộ công ty" kể từ ngày 17/6/2019. Quý nhà thầu quan tâm vui lòng tải về để xem tại đây.

Trân trọng!

Tin tức & Sự kiện khác