09/04/2019 16:26

Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M"

Công ty Cổ phần Hòa Việt chính thức phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch đấu thầu thay mái tôn nhà xưởng kể từ ngày 21/02/2019. Quý nhà thầu quan tâm vui lòng tải về để xem tại đây.

Trân trọng!

Tin tức & Sự kiện khác