Thông báo bán thanh lý vật tư phế liệu

Hiện nay, Công ty Cổ phần Hòa Việt đang triển khai kế hoạch thanh lý tài sản, cụ thể như sau:

1) Thông tin tài sản

- Vật tư phế liệu, bao gồm: Sắt, thùng carton, động cơ, bạc đạn, ... (tải về Thông báo bên dưới)

2) Kế hoạch thực hiện

- Hình thức thanh lý: Chào giá cạnh tranh bằng phong bì kín.

- Thời gian xem và chào giá mua hàng hóa: Từ ngày 14/12/2017 đến trước 10h00' ngày 25/12/2017.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Hà Thanh Được - Phòng Kế hoạch: 0251.3981631 (353 hoặc 355) hoặc 0984.163.485

Trân trọng!

Tải về thông tin và thủ tục chào giá tại đây.

Tin tức & Sự kiện khác