Thông báo thanh lý tài sản trên đất

Hiện nay Công ty Cổ phần Hòa Việt tiến hành thanh lý cụm tài sản trên đất tại điểm Phước Long Thọ 1 và Phước Long Thọ 2 thuộc huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu; Nay Hội đồng thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Hòa Việt thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia mua tài sản bán thanh lý với những nội dung sau:

1. Danh mục tài sản thanh lý:

Danh mục TSCĐ

Nơi đặt TSCĐ

Diện tích

Tình trạngtài sản

1.Nhà lán và Kho khung thép

Phước Long Thọ 1

160 m2

Hư hỏng, xuống cấp

2. 04 Lò sấy TL (5x6)m

Phước Long Thọ 1

120 m2

Hư hỏng, xuống cấp

3.Nhà Vệ sinh

Phước Long Thọ 1

8,28 m2

Hư hỏng, xuống cấp

4. 08 lò sấy TL (5x6)m

Phước Long Thọ 2

240 m2

Hư hỏng, xuống cấp

5. Nhà lán đơn khung thép

Phước Long Thọ 2

160 m2

Hư hỏng, xuống cấp

6. Nhà Vệ sinh

Phước Long Thọ 2

8,28 m2

Hư hỏng, xuống cấp

7. Hàng rào và cổng ngõ

Phước Long Thọ 2

272m

:

 

2. Phương thức thanh lý, nhượng bán tài sản: Chào bán cạnh tranh

            Tổ chức, cá nhân tham gia chào mua cạnh tranh tài sản thanh lý thực hiện những nội dung sau: 

  • Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Đơn xin mua tài sản  (theo mẫu do công ty phát hành)  bỏ vào phong bì dán kín và nộp tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Hòa Việt trong giờ hành chính kể từ 07giờ 30', ngày 23/01/2017 đến trước 13 giờ ngày 08/02/2017 (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ tết)Nếu gửi sau thời hạn trên coi như không hợp lệ và không được tham dự mở thầu.
  • Đóng tiền đảm bảo dự thầu : 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) (Công ty sẽ trả lại số tiền này nếu không trúng thầu).
  • Giá khởi điểm chào mua cho tất cả các tài sản trên : 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

3. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh

  • Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty sẽ mở công khai các thư chào giá vào lúc 14 giờ 00 ngày 08/02/2017.
  • Khách hàng nào có giá chào mua cao nhất, đảm bảo qui định trong chào giá cạnh tranh của Công ty,  và không thấp hơn giá khởi điểm sẽ được quyền mua toàn bộ số tài sản thanh lý theo mức giá đã trả.Trường hợp các khách hàng trả cùng mức giá bằng nhau và là giá cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) thì Hội đồng thanh lý tài sản sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn Khách hàng trúng giá. 
  • Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và có chữ ký của đại diện Hội đồng thanh lý tài sản hoặc Khách hàng tham gia chào bán cạnh tranh (nếu có).
  • Khách hàng tham gia chào giá mua cạnh tranh nhận kết quả trực tiếp tại Hội đồng thanh lý tài sản ngay sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc. Trường hợp Khách hàng không nhận kết quả tại Hội đồng thanh lý tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của Khách hàng theo đường bưu điện.
  • Nếu Khách hàng trả giá cao nhất sau 03 ngày kể từ khi Hội đồng thanh lý tài sản thông báo trúng chào giá mà không tới Công ty thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao và trên giá khởi điểm sau liền kề.Công ty sẽ không trả lại tiền đảm bảo dự thầu cho những trường hợp đã trúng thầu nhưng không thực hiện.
  • Khách hàng được chọn mua tài sản thanh lý có trách nhiệm thanh toán 01 lần toàn bộ trị giá mua tài sản thanh lý cho Công ty sau khi hợp đồng được hai bên ký kết và tổ chức tháo dỡ tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng giao trả đất cho chủ đất trước 28/02/2017.

         mẫu đơn xin mua tài sản: Vui lòng download tại đây

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : Ông Đào Xuân Lập - Phó phòng Tài chính Kế toán : 0613 981 631 (máy lẻ 352 hoặc 356)

 

Tin tức & Sự kiện khác