04/02/2015 13:02

Thông điệp năm mới 2015 của Chủ tịch HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam

Ngành thuốc lá đang bước vào giai đoạn có nhiều khó khăn mới, nhưng những chuyển biến quan trọng và kịp thời sẽ mở ra giai đoạn phát triển tốt đẹp hơn. Không có con đường nào khác là phải thay đổi. Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Tổng công ty phải đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược: tái cơ cấu gắn với cải cách hệ thống quản trị công ty; tổ chức sắp xếp lại bộ máy tập trung vào nguồn lực con người, sự sáng tạo, và những yếu tố chất lượng; nâng cao hiệu quả của công tác điều hành, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2015

 

Nhân dịp đầu năm 2015, chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, tôi xin gửi tới toàn thể CBCNV Tổng công ty TLVN lời chúc Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công.  Chúc Tổ hợp của chúng ta luôn đoàn kết và gặt hái nhiều thành công trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

 

Năm 2014 là một năm đầy biến động với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã vượt qua. Dù ngoảnh nhìn lại, vẫn thấy còn nhiều điều chưa làm được, còn nhiều việc phải nỗ lực, cố gắng hơn, cần sự đồng tâm nhất trí để cùng nhau phát triển.

Năm 2014 đã đánh dấu một giai đoạn khó khăn mới đối với ngành thuốc lá Việt Nam. Luật Phòng chống tác hại thuốc lá ra đời đã kiểm soát chặt chẽ và toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá trên phạm vi cả nước. Việc thực hiện in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh 50% đã tác động mạnh đến tâm lý và hành vi tiêu dùng thuốc lá; sản lượng tiêu thụ toàn ngành giảm hơn 20%, trong khi đó thuốc lá nhập lậu tăng mạnh, tràn lan trên thị trường.

Sản xuất kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, dưới sự chỉ đạo, điều hành nhất quán, sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giảm thiểu những tác động tiêu cực, duy trì hoạt động SXKD và ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động. Nhiều đơn vị trong Tổng công ty hoàn thành kế hoạch và có tăng trưởng đáng kể so với năm 2013; nhiều sản phẩm chiến lược của Tổng công ty vẫn giữ vững được thị phần, tạo được lợi nhuận cho hệ thống phân phối và được người tiêu dùng ưa chuộng. Thực hiện kế hoạch năm 2014, mặc dù nhiều chỉ tiêu SXKD giảm so với năm 2013, nhưng hầu hết các chỉ tiêu của Tổng công ty đều hoàn thành kế hoạch năm 2014, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục đạt mức trên 1.000 tỷ đồng, bằng 104,2% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 7.567 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng công ty và đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Công Thương, các Bộ ngành Trung ương, địa phương và sự ủng hộ, hợp tác có hiệu quả của các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Bước sang năm 2015, tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế trong nước tiếp tục hội nhập sâu rộng trong xu thế liên kết kinh tế và nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết, cạnh tranh gay gắt hơn. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện kế hoạch trong điều kiện Luật PCTHTL ngày càng có tác động sâu rộng. Các quy định về in cảnh báo sức khỏe, cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, trích quỹ PCTHTL, quy định giảm tar, nicotine; việc chuẩn bị tăng thuế TTĐB vào năm 2016 và các chiến dịch truyền thông tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý tiêu dùng thuốc lá của người dân, và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Năm 2015 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam khi Tổng công ty kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Nhìn lại 30 năm xây dựng và phát triển, lịch sử Tổng công ty đã chứng kiến nhiều giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp nối lịch sử vẻ vang, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015, là tiền đề quan trọng thực hiện mục tiêu chiến lược của Tổng công ty là “xây dựng Tổng công ty thành tổ chức kinh tế mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, phát triển bền vững và có uy tín trên thương trường, giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam, là đầu mối thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển”.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015 và các năm tiếp theo, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, quán triệt các nghị quyết theo hướng thiết thực, gắn với chương trình hành động và tình hình thực tế tại từng doanh nghiệp, đơn vị; chỉ đạo triển khai đồng bộ trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

2. Là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích sản xuất, không khuyến khích phát triển, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, duy trì thị trường, thị phần, giữ được uy tín của sản phẩm, uy tín của thương hiệu.

3. Toàn Tổ hợp Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực cho các hoạt động SXKD, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu,… Áp dụng đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD cả năm 2015 phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, tạo tiền đề vững chắc cho thực hiện Kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020.

4. Hoàn thiện Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; triển khai các chiến lược thành phần, chương trình hành động và giải pháp để đạt mục tiêu chiến lược của Tổng công ty.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu Tổng công ty; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Xây dựng kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuốc điếu theo chỉ đạo của Chính phủ.

6. Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thuốc lá điếu, giữ vững vị trí dẫn đạo tại thị trường nội địa, củng cố và phát triển hiệu quả thị trường xuất khẩu. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động chống thuốc lá nhập lậu theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường truyền thông chống thuốc lá lậu, các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm thay thế thuốc lá lậu, đẩy mạnh công tác thị trường để chiếm lĩnh thị trường của thuốc lá lậu. Năm 2015 sẽ là năm “chống buôn lậu”.

7. Ngành thuốc lá đang bước vào giai đoạn có nhiều khó khăn mới, nhưng những chuyển biến quan trọng và kịp thời sẽ mở ra giai đoạn phát triển tốt đẹp hơn. Không có con đường nào khác là phải thay đổi. Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Tổng công ty phải đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược: tái cơ cấu gắn với cải cách hệ thống quản trị công ty; tổ chức sắp xếp lại bộ máy tập trung vào nguồn lực con người, sự sáng tạo, và những yếu tố chất lượng; nâng cao hiệu quả của công tác điều hành, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, khó khăn thách thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để cải cách và thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn, đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao. Với sức mạnh đoàn kết, truyền thống vượt khó trong 30 năm, chúng ta nhất định sẽ có một năm 2015 thành công hơn , xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát triển bền vững hơn và chăm lo đời sống việc làm cho CBCNV tốt hơn./.

 

TS. Vũ Văn Cường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tin tức & Sự kiện khác