06/01/2015 03:15

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện tiêu hủy thuốc là nhập lậu bị tịch thu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở địa phương tổ chức thực hiện việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Đồng thời, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

Trước đó, ngày 21/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1112/QĐ-TTg cho phép thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu đến hết năm 2013, đồng thời giao cho Bộ Công Thương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này làm cơ sở cho việc thực hiện quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đối với việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Sau gần 2 năm thực hiện, mới đây Bộ Công Thương đã có báo cáo về kết quả thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Trong tổng số 28 tỉnh, thành phố thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, chỉ có 10/28 tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện.

Vì theo phản ánh, việc tái xuất thuốc lá lậu ở nhiều tỉnh chưa cho thấy hiệu quả rõ ràng, trong khi các bộ, ngành, UBND các tỉnh phải tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện tốn kém về thời gian và chi phí; đồng thời nhận thấy rằng  nguy cơ tái thẩm lậu thuốc lá nhập lậu rất cao...

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngừng thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu và ra quyết định tiêu hủy toàn bộ thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Nguồn Vinataba.com.vn

Tin tức & Sự kiện khác