18/04/2019 11:56

Công ty Thuốc lá Sài gòn giới thiệu cán bộ ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Hòa Việt

Quý cổ đông vui lòng xem hoặc tải về để xem theo link bên dưới:

- Công văn giới thiệu - tại đây

- Lý lịch trích ngang - tại đây

Thông tin tài chính khác