09/06/2016 09:09

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015

Công ty Cổ phần Hòa Việt trân trọng thông báo việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 như sau:

        * Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hòa Việt.
        * Mã chứng khoán: HJC.
       
* Sàn giao dịch: UPCOM.
        * 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
       
* Mệnh giá giao dịch: 10.000VND (Mười ngàn Việt Nam đồng).
       
* Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2016.
        
* Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
       
* Tỷ lệ thanh toán: 7%/ mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng )
       
* Thời gian thanh toán : ngày 06/6/2016.
       
* Địa điểm thực hiện :
             
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. (các cổ đông sở hữu đã lưu ký tại Công ty chứng khoán Nhất Việt Liên hệ Chị Quế số ĐT :08.62556586 hoặc 0903360681).
             
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 06/6/2016 (thời gian từ 8 giờ đến 15 giờ hằng ngày trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

     - Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp được xác nhận bởi chính quyền địa phương.
    - Khi nhận cổ tức bằng chuyển khoản quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ  thông tin vào mẫu đính kèm và gửi về: phòng tài chính kế toán – Công Ty Cổ Phần Hòa Việt – Khu phố 8, phường Long Bình, TP. Biên Hòa,  Đồng Nai.
    - Cổ đông là cá nhân khi nhận cổ tức phải nộp thuế thu nhập cá nhân (thuế 5%) theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần Hòa Việt sẽ khấu trừ khoản thuế TNCN này nộp thay cho cổ đông

 Để biết thêm chi tiết liên hệ theo Điện thoại: 061.3981631(352-356) (gặp A-Huy).

Vui lòng tải : GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

 

Thông tin tài chính khác