22/09/2015 18:21

Thông báo lưu ký cổ phiểu của Công ty Cổ phần Hòa Việt

Công ty Cổ phần Hòa Việt (mã chứng khoán: HJC) xin thông báo đến quý Cổ đông về việc nhận hồ sơ lưu ký chứng khoán để chuẩn bị cho việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) như sau:

Chi tiết vui lòng tải: Thông báo lưu ký cổ phiểu của Công ty Cổ phần Hòa Việt

Quý cổ đông vui lòng xem các biếu mẫu và hướng dẫn dưới đây:

1. Hướng dẫn nhà đầu tư giao dịch UPCOM-2015

2. Hướng dẫn lưu ký


Các mẫu hồ sơ lưu ký

1. Biểu mẫu 08A - Lưu ký thông tin đúng (03 bản)

2. Biểu mẫu 08B - LK- Thông tin ngày cấp CMND thay đổi (03 bản)

3. Biểu mẫu 13 Thay đổi số CMND khác (cổ đông ký 03 bản, không gửi VSD)

4. Biểu mẫu 13A Thay đổi số CMND (HJC gửi VSD 02 bản)

5. Biểu mẫu đăng ký thông tin dịch vụ chuyển tiền từ xa

6. Hướng dẫn chuyển tiền rút tiền cho việc giao dịch chứng khoán
 

Tham khảo cách điền thông tin biểu mẫu

1. Biểu mẫu 08A - Lưu ký thông tin đúng.

2. Biểu mẫu 08B - LK- Thông tin ngày cấp CMND thay đổi.

3. Biểu mẫu 13 Thay đổi số CMND khác.

 

Bộ HD mở tài khoản

1. Giấy đề nghị mở tài khoản

2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch lưu ký chứng khoán (dành cho cá nhân trong nước)

3. Phụ lục đăng ký SMS

4. Hợp đồng giao dịch trực tuyến

5. Hợp đồng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.
 

Thông tin tài chính khác