CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP HÒA VIỆT

I - Hội đồng Quản trị
Ông Hà Quang Hòa  -  Chủ tịch
Ông Lê Văn Khuê  -  Ủy viên
Ông Nguyễn Sĩ Khoa  -  Ủy viên
Bà Nguyễn Diệu Hương  -  Ủy viên
 Bà Đặng Thị Thu Thảo   -  Ủy viên

II - Ban Kiểm soát :
Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng - Trưởng ban
Ông Nguyễn Hồng Sơn  -  Ủy viên
Ông Phạm Nguyên Bình - Ủy viên

III - Ban Giám đốc :
Ông Lê Văn Khuê  -  Giám đốc 
Ông Nguyễn Đức Lượng -  Phó Giám đốc
Bà Đặng Thị Thu Thảo -  Phó Giám đốc 

IV - Phòng nghiệp vụ :

1. Phòng Tổ Chức Nhân Sự
Trưởng phòng : Ông Ngô Văn Tân 
Điện thọai : 061.3981631 Ext:322
Email: ngovantan@hoavietjsc.com
 

2. Phòng Kế hoạch 
Trưởng phòng : Ông Lương Hữu Hưng 
Điện thọai : 061.3981631 Ext:353, 355
Email: hung.lh@hoavietjsc.com
            luong_huu_hung@yahoo.com

3. Phòng KCS
Trưởng phòng : Ông Phan Quốc Toàn
Điện thọai : 061.3981631 Ext:344

4. Phòng Kinh doanh
Trưởng phòng : Ông Vũ Duy Linh
Điện thọai : 061.3981631 Ext:317
Email: linh.vd@hoavietjsc.com

5. Phòng Tài chính - Kế toán 
Kế Toán trưởng : Bà Nguyễn Thị Thành 
Điện thọai : 061.3981631 Ext:356,352
Email: thanh.nt@hoavietjsc.com

6. Phòng Kỹ thuật 
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Liêm
Điện thọai : 061.3981631 Ext:360
Email: liem.nt@hoavietjsc.com

 

V - Xí nghiệp Tách cọng 

Phó Giám đốc PT XNCB : Ông Trần Nguyễn Chí Đại.
Phó Giám đốc XNCB : Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt.
Phó Giám đốc XNCB : Ông Nguyễn Bảo Giang.
Điện thọai : 061.3981631 Ext:346.
 

VI – Các Chi nhánh trực thuộc:

1. Chi nhánh Gia Lai 
Trụ sở : Thị trấn Phú Cần, huyện KrongPa, tỉnh Gia Lai
Giám đốc CN: Ông Trần Thanh Khiêm
Điện thọai : 059.3853134

2. Chi nhánh Đắk Lắk 

Trụ sở : Thị trấn Krông Kma , huyện KrôngBông, tỉnh Đắk Lắk
P.Giám đốc CN: Ông Nguyễn Đức Hai
Điện thọai : 0500.3732588

3. Chi nhánh Ninh Thuận
Trụ sở : 837 đường 21/8 , TX Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Giám đốc CN : Ông
Phạm Viết Phùng
Điện thọai : 068.3888004

4. Chi nhánh Tây Ninh 

Trụ sở : Xã Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 
Giám đốc CN : Ông Đặng Văn Ân 
Điện thoại : 066.3876177

5. Chi nhánh Quảng Nam

Trụ sở : Tổ 11 – TT Hà Lam – H. Thăng Bình –  Quảng Nam
Giám đốc CN : Ông Phạm Phú Đạt
Điện thoại : 0510.3875019