Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

30/08/2020
Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ Phần Hoà Việt
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

30/08/2020
Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ Phần Hoà Việt
Xí nghiệp tách cọng

Xí nghiệp tách cọng

30/08/2020
Công ty cổ phần Hòa Việt sở hữu dây chuyền chế biến nguyên liệu thuốc lá do hãng Mastacvish (Hoa Kỳ) sản xuất. Công suất thiết kế 6 tấn/giờ.Đây là một tổ hợp liên hoàn của nhiều cụm máy thực hiện việc tách cọng và sấy sản phẩm đến nhiệt độ, ẩm độ thích hợp cho việc bảo quản
Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

30/08/2020
Một lĩnh vực hoạt động chính khác của Công ty là đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá. Công ty đầu tư vốn cho nông dân và kiểm soát qui trình canh tác, sau đó thu mua sản phẩm để cung ứng nguyên liệu cho nhu cầu của các công ty thuốc điếu trong nước và xuất khẩu một số chủng loại trong đó
Lịch sử hình thành phát triển

Lịch sử hình thành phát triển

30/08/2020
Công ty Cổ phần Hòa Việt là doanh nghiệp hạng 1 và là thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập trên cơ sở Cổ phần Hóa Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam với vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 107.207.000.000 đồng