Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

03/06/2024

Công ty cổ phần Hòa Việt là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Kế hoạch chào giá lắp đặt lưới chống côn trùng

Kế hoạch chào giá lắp đặt lưới chống côn trùng

09/05/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Kế hoạch chào giá mua bảo hiểm tài sản

Kế hoạch chào giá mua bảo hiểm tài sản

23/04/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo kế hoạch chọn đơn vị cung ứng lao động

Thông báo kế hoạch chọn đơn vị cung ứng lao động

06/03/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

14/12/2023

Công ty Cổ phần Hòa Việt là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh "Mua pallet nhựa"

04/12/2023

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh "Sửa chữa, cải tạo mặt đường nội bộ Công ty"

04/12/2023

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh "Sửa chữa, cải tạo Phòng làm việc (QLCL)"

01/11/2023

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Tìm đối tác liên kết đầu tư trồng thuốc lá và mua bán nguyên liệu thuốc lá

Tìm đối tác liên kết đầu tư trồng thuốc lá và mua bán nguyên liệu thuốc lá

26/10/2023

Công ty Cổ phần Hòa Việt  là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Tìm đối tác liên kết đầu tư trồng thuốc lá và mua bán nguyên liệu thuốc lá

Tìm đối tác liên kết đầu tư trồng thuốc lá và mua bán nguyên liệu thuốc lá

17/10/2023

Công ty cổ phần Hòa Việt  là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.