Ngày 14/9/2012, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức (Tổng Liên đoàn Lao động VN); ông Trần Văn Quang - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; ông Đỗ Đăng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam. Về phía Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có ông Trần Sơn Châu - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đại diện các phòng, ban Tổng công ty và các đơn vị thành viên cùng hơn 132 đại biểu đại diện cho hơn 13.000 đoàn viên, CNVC - LĐ toàn Tổng công ty.

BCH Công đoàn TCT Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội đã thông qua Báo cáo của BCH Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2012, và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Trong nhiệm kỳ qua (2008-2012),tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong toàn Tổ hợp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phấn đấu nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng với Ban Chấp hành có nhiều đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của Tổng công ty. Hoạt động Công đoàn đã khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng của Tổ chức Công đoàn, luôn bám sát Nghị quyết Đảng ủy Tổng công ty, thường xuyên tuyên truyền và phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn; Triển khai Nghị quyết 20/NQ -TW về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị Liên tịch của Công đoàn Công Thương về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” với khẩu hiệu “Đoàn kết đồng thuận - Đột phá thành công - Vươn tầm quốc tế”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua lao động giỏi; Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo; tiết kiệm 10 đồng vàng/1 đơn vị sản phẩm; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công đoàn đã phối hợp với cấp ủy Đảng các cấp tổ chức Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia và đạt hiệu quả tốt.

Bên cạnh đó , Công đoàn Tổng công ty luôn tích cực chủ động trong các hoạt động xã hội, từ thiện trong và ngoài địa bàn đơn vị trú đóng. Trong gần 5 năm qua, toàn TCT đã phụng dưỡng gần 70 bà mẹ VNAH, 3 thương binh nặng, xây tặng 103 nhà tình thương, 336 nhà tình nghĩa, tham gia ủng hộ Hội cứu tợ trẻ em tàn tật Việt Nam, quỹ “Vì nạn nhan chất độc màu da cam”, ủng hộ nhân dân Cuba, nạn nhân song thần Nhật Bản, ủng hộ quân và dân đảo Trường Sa, ngày vì người nghèo…..Tổng số tiền hoạt động tư thiện xã hội, từ thiện từ năm 2008 – 2012 là gần 40 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP tại 2 huyện Hà Quảng (Cao Bằng) và Bác Ái (Ninh Thuân),Tổng công ty đã hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo, làm đường nông thôn, xây dựng trường học, phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân….trong 3 năm từ 2009-2011 với tổng số tiền hỗ trợ là 16,2 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2012 – 2017),với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CNVC - LĐ, vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ”, Công đoàn Tổng công ty đã đề ra phương hướng với mục tiêu: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, năng lực cho CNVC - LĐ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất - kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 25 đồng chí, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng làm Chủ tịch Công đoàn.