Thông báo Kế hoạch chào giá kín “Cung cấp máy đo độ ẩm Brabender”

Thông báo Kế hoạch chào giá kín “Cung cấp máy đo độ ẩm Brabender”

18/07/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

18/07/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh

Thông báo Kế hoạch chào hàng cạnh tranh "Lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho Kho 7"

17/07/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo Kế hoạch chào giá kín

Thông báo Kế hoạch chào giá kín "Sửa chữa Kho 14A"

01/07/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Kế hoạch chào giá gói "Sửa chữa Kho 14A". Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo Kế hoạch chào giá mua phân bón

Thông báo Kế hoạch chào giá mua phân bón

01/07/2024

Công ty Cổ phần Hòa Việt công bố Kế hoạch chào giá mua phân bón. Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem:

- Bản yêu cầu báo giá tại đây;

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch tại đây./.

Thông báo Kế hoạch chào giá kín sửa chữa Kho 14B

Thông báo Kế hoạch chào giá kín sửa chữa Kho 14B

26/06/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Thông báo Kế hoạch chào giá kín lắp đặt hành lang an toàn trên mái nhà kho và nhà xưởng

Thông báo Kế hoạch chào giá kín lắp đặt hành lang an toàn trên mái nhà kho và nhà xưởng

17/06/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

Cần mua nguyên liệu thuốc lá Vàng sấy Gia Lai

03/06/2024

Công ty cổ phần Hòa Việt là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Kế hoạch chào giá lắp đặt lưới chống côn trùng

Kế hoạch chào giá lắp đặt lưới chống côn trùng

09/05/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.

Kế hoạch chào giá mua bảo hiểm tài sản

Kế hoạch chào giá mua bảo hiểm tài sản

23/04/2024

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây./.