Ngày 28/02/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tới dự và chỉ đạo Hội nghị; dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

Năm 2012, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc. Đảng ủy Tổng Công ty cũng nhưng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng doanh thu mặt hàng chính của tổng công ty là thuốc lá điếu tăng gần 3%, nộp ngân sách của toàn tổng công ty vẫn tăng 8%, đời sống việc làm người lao động được đảm bảo và cải thiện. Duy trì sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển và sử dụng vốn có hiệu quả, tiết giảm đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ; tích cực tham gia bình ổn giá cả, thị trường, tham gia giữ ổn định nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các yêu cầu về an ninh, quốc phòng, duy trì và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, địa phương có vùng trồng và các đơn vị thuốc điếu thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng ủy Tổng Công ty, đã thu mua được 65% nguyên liệu (trên tổng số nguyên liệu mua trong nước) từ các đơn vị sản xuất nguyên liệu của Tổng Công ty. Vinataba cũng chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội,tham gia tích cực thực hiện nghị quyết 30 a của Chính phủ. Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; không để xảy ra tình trạng lãn công, đình công, khiếu kiện đông người.

Phát biểu chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng Công ty trong năm 2013, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và có nhiều tiềm ẩn rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không cao hơn nhiều năm 2012. Thường trực Đảng ủy Khối chia sẻ với những khó khăn đặc thù của ngành thuốc lá nói chung, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nói riêng, đồng tình với những quyết tâm cao trong phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản của năm 2013, đáng chú ý có những chỉ tiêu như nguyên liệu thuốc lá đầu tư tăng trưởng 31%, lợi nhuận tăng trưởng 10,8%; các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra sát thực và chi tiết, đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Vinataba tiếp tục quan tâm lãnh đạo, coi trọng và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên chức, đảng viên trong toàn đảng bộ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Đảng ủy đã có kế hoạch và chương trình hành động nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém đã được chỉ rõ trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Nghiên cứu triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các tổ chức đảng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung công việc thường xuyên, thiết thực trong sinh hoạt chi bộ. Trong lãnh đạo thực hiện triển khai công tác quy hoạch cấp ủy các cấp theo kế hoạch của Đảng ủy Khối; chú ý đào tạo, bồi dưỡng, tránh tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo. Kiện toàn cấp ủy theo Đề án đã trình tại Đại hội, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp. Quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ làm công tác Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị. Tập trung tranh thủ mọi thời cơ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư , tăng cường công tác giám sát và nâng cao năng lực quản trị, tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu và công tác cổ phần hóa, hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng công ty, mô hình tổ chức công ty mẹ - công ty con, lộ trình sắp xếp doanh nghiệp khi đề án được Thủ tướng phê duyệt. Tập trung vốn cho các dự án, phát triển ổn định vùng trồng nguyên liệu thuốc lá, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, công trình dự án trọng điểm. Chú trọng phân tích dự báo sát tình hình thị trường, củng cố các thị trường truyền thống, tăng cường mở rộng, tìm kiếm thị trường mới, nghiên cứu cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu; lãnh đạo, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, triệt để tiết kiệm về mọi mặt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn, tiết giảm chi phí.

Với những kết quả đạt được trong năm 2012 của đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động trong toàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối tin rằng trong năm tới, năm 2013 Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục cố gắng hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

(Nguồn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam)