Ngày 13/12/2013, tại Hà Nội, Đại hội toàn thể hội viên Hiệp Hội Thuốc lá Việt Nam đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VI (2013 – 2018). Tới dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa; nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải; đại diện Cục, Vụ của Bộ Công Thương; đại diện Vụ Phi Chính phủ (Bộ Nội vụ); Vụ Đối ngoại Nhân dân (Ban Đối ngoại Trung Ương); đại diện các Vụ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính; đại diện các báo đài Trung ương và trực thuộc Bộ Công Thương.

Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2008 – 2012) và định hướng hoạt động của Hiệp Hội nhiệm kỳ VI (2013 – 2018) do ông Trần Sơn Châu, Chủ tịch Hiệp hội trình bày. Đại hội lần này đã nhất trí quyết nghị, tập trung vào một số định hướng của ngành và của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam thời kỳ 2013 – 2018, với các mục tiêu chủ yếu như: Tổng sản lượng toàn ngành không vượt quá năng lực cho phép của Bộ Công Thương là 152,04 tỷ điếu. Cơ cấu sản phẩm theo chiến lược tổng thể tại Quyết định 1988/QĐ-BCT ngày 1/4/2013 của Bộ Công Thương: Đến năm 2015 là 108,82 tỷ điếu, trong đó xuất khẩu 24,8 tỷ điếu. Đến năm 2020 tổng sản lượng là 114,8 tỷ điếu, xuất khẩu 26,8 tỷ điếu. Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu với mục tiêu đáp ứng được sản lượng nguyên liệu và xuất khẩu. Giảm nhập khẩu nguyên liệu và phụ liệu; đẩy mạnh xuất khẩu nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá; mục tiêu đến năm 2018 đạt giá trị xuất khẩu 250 triệu USD. Duy trì việc tăng trưởng nộp ngân sách với mục tiêu đến năm 2018 sẽ nộp ngân sách 22.700 tỷ đồng. Phối hợp với Ban Chỉ đạo 127 TW đẩy mạnh công tác chống thuốc lá

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 18 thành viên để làm nhiệm vụ điều hành hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ VI (2013 – 2018) và Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm 5 thành viên. Đồng chí Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ VI.

Phát biểu kết luận Đại hội, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao vai trò của Hiệp hội nhiệm kỳ V. Theo Thứ trưởng, trong nhiệm kỳ VI, Ban Chấp hành Hiệp hội cần thống nhất các nội dung, phương hướng hoạt động, trong đó tập trung hơn nữa vào công tác chống thuốc lá lậu bất hợp pháp, gây thất thu lớn cho ngân sách quốc gia. Cuối cùng, Thứ trưởng chúc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ VI đạt được nhiều thành công, góp phần đưa ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.