Công ty Cổ phần Hòa Việt  là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600262193 đăng ký thay đổi lần 9 vào ngày 01/9/2020.

Địa chỉ: Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại:  0251.398.1631

Fax: 0251.398.1630

Website: www.hoavietjsc.com

Vụ mùa 2023-2024, CôngtyCổphầnHòaViệtnhu cầu tìm đối tác liên kết đầu tư trồng thuốc lá và mua bán nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:

  • Chủng loại: Vàng sấy Đăk Lăk.
  • Sản lượng: 850 tấn - 1.300 tấn lá.
  • Phân cấp: Theo tiêu chuẩn phân loại của khách hàng BATV.JV (liên hệ để được cung cấp thông tin chi tiết).
  • Giá mua bán: Theo thỏa thuận giữa hai bên.
  • Thời điểm giao bán: Từ tháng 4 đến tháng 6/2024.

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ông Lê Trần Nam - Phó phòng Quản lý Chất lượn, Công ty Cổ phần Hòa Việt. Số điện thoại: 0976576456 - Địa chỉ mail: letrannam@hoavietjsc.com

      Trân trọng./.