Công ty cổ phần Hòa Việt  là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, thực hiện đầu tư gieo trồng, sơ chế và mua nguyên liệu các loại tại các tỉnh: Quảng Nam, Gia Lai, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600262193 đăng ký thay đổi lần 9 vào ngày 01/9/2020.

Địa chỉ: P. Long Bình – TP. Biên Hoà – Đồng Nai.

Điện thoại:  0251.398.1631                            - Fax: 0251.398.1630

Website:   www.hoavietjsc.com

Vụ mùa 2023-2024, CôngtyCổphầnHòaViệtnhu cầu liên kết đầu tư trồng thuốc lá và mua bán ngyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:

  • Chủng loại: Vàng sấy Gia Lai.
  • Sản lượng: 700 tấn lá.
  • Phân cấp: Theo tiêu chuẩn phân loại của khách hàng BATV.JV, VPM, và TCN 26-01-02.
  • Giá mua bán: Theo thỏa thuận giữa hai bên.
  • Thời điểm giao bán: Từ tháng 3 đến tháng 8/2024.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ông Lê Trần Nam - Phó phòng Quản lý Chất lượng - Công ty Cổ phần Hòa Việt - Số điện thoại: 0976576456 - Địa chỉ mail: letrannam@hoavietjsc.com

Trân trọng./.