Căn cứ Quyết định số 12088/QĐ-BCT, ngày 31/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương, Ông Hà Quang Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công thương được điều động đến nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2015.

Ông Hà Quang Hòa sinh ngày 10 tháng 3 năm 1976; Quê quán: Phú Thọ; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng; Trình độ ngoại ngữ: Anh C; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ông Hà Quang Hòa đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương, phụ trách lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc lá.