Hoàn thành 100% việc tái cơ cấu đối với ngành nghề kinh doanh cốt lõi

Sau gần hai năm triển khai, Đề án Tái cơ cấu đã phát huy tính hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Năm 2015, Tổng công ty Thuốc lá Việt nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh bao gồm: các chỉ tiêu Doanh thu, Nộp ngân sách, Lợi nhuận đều tăng trưởng 13%, Doanh thu đạt 33.749 tỷ đồng; Nộp ngân sách đạt 8.448 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 1.335 tỷ đồng, đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 13.000 CBCNV với mức thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/ người/tháng, tăng hơn 9% so với năm trước.

Với việc tiếp nhận 05 đơn vị về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, tổng tài sản hợp nhất của Nhóm công ty đạt 5.667 tỷ đồng, tăng hơn 11,3% so với Công ty Thuốc lá Sài Gòn; Tổng vốn chủ sở hữu 2.790 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 7.840 tỷ đồng, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn chiếm 78,90%; Nộp ngân sách: 2.411 tỷ đồng, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn đạt 2.078 tỷ chiếm 86,19%.

Theo ông Nguyễn Phương Đông, Chủ tịch HĐTV Công ty Thuốc lá Sài Gòn - đại diện cho bên nhận, việc tiếp nhận thêm 03 Công ty Thuốc lá Cửu Long, Công ty Thuốc lá Bến Tre và Công ty Thuốc lá Long An về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thống nhất và phân chia thị trường, phát huy tối đa nội lực của từng đơn vị, chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, tránh cạnh tranh nội bộ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn Nguyễn Phương Đông

Ông Đông cũng chia sẻ thêm, việc chuyển đổi mô hình hoạt động giúp Công ty Thuốc lá Sài Gòn đạt được mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cơ cấu tài chính hợp lý cho sự phát triển lành mạnh, bền vững. Đồng thời, từng bước tái cơ cấu nội bộ của các công ty cho phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng công ty và hướng đến mục tiêu đưa Công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn đảm bảo vai trò chủ đạo, là đầu mối sắp xếp các công ty sản xuất thuốc lá điếu tại phía Nam của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty Thuốc lá Long An cũng nhấn mạnh, dù là công ty con của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hay Công ty Thuốc lá Sài Gòn thì tập thể cán bộ, CNVC-LĐ Công ty luôn phấn đấu và phát huy những kết quả, thành tích đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty giao, góp phần xây dựng Công ty phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa phân tích, việc ký kết, bàn giao ngày hôm nay là cả một quá trình đúc kết từ kết quả thí điểm chuyển giao hai công ty: Thuốc lá Đồng Tháp và Thuốc lá An Giang trước đó. Có được sự thành công này là do sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng công ty cũng như sự nỗ lực của các công ty thành viên trong Tổ hợp. Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng, việc sắp xếp lại sẽ giúp cho các công ty thuốc lá điếu hoạt động mạnh hơn. Đặc biệt, việc sắp xếp lại sẽ mang lại 03 lợi ích lớn.

Thứ hai, việc sắp xếp lại sẽ giúp cho quá trình quản trị trực tiếp, có thể phân công cho các công ty thành viên, tránh tình trạng ”trăm hoa đua nở” làm mất sức mạnh chung của ngành thuốc lá cũng như Tổng công ty. Qua sắp xếp có phân công tùy thuộc vào năng lực của từng đơn vị, từ đó đặt ra chỉ tiêu đạt được 100.000.000 điếu cho mỗi năm. Bởi theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP nếu không đạt 100.000.000 điếu mỗi năm sẽ không được tiếp tục kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng nhấn mạnh, muốn cho Tổng công ty cũng như Công ty mẹ hoạt động hiệu quả đòi hỏi các quy định, điều lệ phải rõ ràng. Chính vì vậy những quy định đã được phê duyệt cần thực hiện nghiêm túc. Quy định nào cần ban hành thì phải làm sớm, tránh khi thực hiện sẽ bị vướng.

Tiến tới triệt tiêu cạnh tranh nội bộ

Ông Vũ Văn Cường cũng nhấn mạnh, trong năm đầu tiên thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty, Công ty Thuốc lá Sài Gòn cần phải bố trí sản xuất hợp lý, chủ động phối hợp, hỗ trợ các công ty con trong sản xuất kinh doanh, công tác gia công sản phẩm, chuyển đổi mô hình hoạt động và tiếp tục khôi phục mạnh mẽ thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt cần quan tâm, thực hiện nghiêm túc 05 nhiệm vụ chính:

Hai là, thường xuyên đánh giá hoạt động và hỗ trợ các đơn vị thành viên trong sản xuất kinh doanh. Hợp lý hoá cơ cấu sản phẩm theo hướng tập trung phát triển sản phầm đã có thương hiệu của từng đơn vị.

Bốn là, quản lý vốn kinh doanh, cân đối dòng tiền và xây dựng các giải pháp tài chính tạo nguồn vốn sản xuất kinh doanh; Tích cực thu hồi công nợ, quản lý tồn kho hợp lý; Quan tâm thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật.

 

 

Nguồn: <a data-cke-saved-href="http://www.moit.gov.vn/vn/chuyen-muc/29/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx" href="http://www.moit.gov.vn/vn/chuyen-muc/29/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx" '="" style="margin: 0px auto; padding: 0px 1px; color: rgb(6, 144, 183); text-decoration: none;">Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
  •  
  •  
  •  


  • n