Thực hiện Nghị quyết 01/NP- CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, trong đó có tiết giảm 5% - 10% chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Quyết định số 443/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và Chỉ thị của Bộ Tài chính tại công văn số 807/BTC-TCDN, ngày 09/03/2012, tại văn phòng đại diện Tổng công ty, 126 nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ký cam kết tăng cường tiết kiệm và tiết giảm chi phí.

Tham dự Lễ ký kết có Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên cùng Chủ tịch và Giám đốc các đơn vị thành viên và các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng giám đốc Tổng công ty, các đơn vị phụ thuộc và đơn vị thành viên đều tỏ rõ ý chí và quyết tâm cao trong việc Xây dựng các biện pháp và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2012 trên quan điểm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm phúc lợi và cải thiện đời sống cho người lao động đồng thời thực hành tiết kiệm, xây dựng các biện pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng mức chi phí đăng ký tiết giảm toàn tổ hợp năm 2012 là 62.789 triệu đồng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty cũng nhấn mạnh đến một loạt các giải pháp mà toàn tổ hợp phấn đấu thực hiện nhằm thực thi hiệu quả các giải pháp của Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác vận động, tuyên truyền đến từng cán bộ công nhân viên chức lao động để các giải pháp thực sự phát huy tác dụng và được thi hành từ những việc làm cụ thể và nhỏ bé nhất.

Các phong trào như : “Thi đua tiết kiệm 10 đồng vàng/ 1 đơn vị sản phẩm”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tại Tổng công ty Thuốc lá Việt nam.

(Nguồn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam)