Thông báo bán thanh lý vật tư phế liệu

Thông báo bán thanh lý vật tư phế liệu

05/06/2019

Thông báo bán thanh lý vật tư phế liệu

Phát hành Bản yêu cầu báo giá cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phát hành Bản yêu cầu báo giá cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Lắp đặt vách cách nhiệt kho 1M, 2M"

29/05/2019

Phát hành Bản yêu cầu báo giá cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Lắp đặt vách cách nhiệt kho 1M, 2M"

Gia hạn thời gian chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt hệ thống camera nhà xưởng

Gia hạn thời gian chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt hệ thống camera nhà xưởng

13/05/2019

Gia hạn thời gian chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt hệ thống camera nhà xưởng

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt hệ thống camera nhà xưởng

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt hệ thống camera nhà xưởng

26/04/2019

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt hệ thống camera nhà xưởng

Gia hạn thời gian nộp HSĐX cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gia hạn thời gian nộp HSĐX cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M"

17/04/2019

Gia hạn thời gian nộp HSĐX cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M"

Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M"

09/04/2019

Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Thay mái tôn kho 1, 1M, 2M"

Thông báo mời thầu thay mái tôn kho

Thông báo mời thầu thay mái tôn kho

03/04/2019

Thông báo mời thầu thay mái tôn kho

Nghị quyết phiên họp quý 1 năm 2019

Nghị quyết phiên họp quý 1 năm 2019

22/02/2019

Nghị quyết phiên họp quý 1 năm 2019

Cần tuyển dụng 03 nhân viên kỹ thuật

Cần tuyển dụng 03 nhân viên kỹ thuật

24/01/2019

NV kỹ thuật - NV kỹ thuật điện lạnh - NV kỹ thuật điện công nghiệp