Bán thanh lý xe ô tô

Bán thanh lý xe ô tô

23/06/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thông báo thanh lý cây

Thông báo thanh lý cây

28/05/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thống báo bán thanh lý vật tư cũ

Thống báo bán thanh lý vật tư cũ

05/04/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thông báo bán thanh lý xe con và xe tải nhẹ

Thông báo bán thanh lý xe con và xe tải nhẹ

05/04/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Gia hạn thời gian chào giá cạnh tranh gói thầu chặt tỉa cây

Gia hạn thời gian chào giá cạnh tranh gói thầu chặt tỉa cây

08/07/2020

Quý nhà thầu quan tâm vui lòng tải về để xem thông tin tại đây./.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu sửa chữa mái ngói, sơn tường + chặt tỉa cây

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu sửa chữa mái ngói, sơn tường + chặt tỉa cây

22/05/2020

Quý nhà thầu quan tâm vui lòng tải về để xem thông tin tại đây./.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu quét vôi và sơn tường

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu quét vôi và sơn tường

16/12/2019

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu quét vôi và sơn tường

Thông báo bán thanh lý dầu FO và bồn chứa

Thông báo bán thanh lý dầu FO và bồn chứa

06/11/2019

Thông báo bán thanh lý dầu FO và bồn chứa dầu FO, dầu thải