Thông báo Kế hoạch chào giá rộng rãi mua 01 xe nâng hàng

Thông báo Kế hoạch chào giá rộng rãi mua 01 xe nâng hàng

17/05/2023

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây.

- Tải Mẫu thư chào giá tại đây./.

Thông báo Kế hoạch chào giá rộng rãi thay thế hệ thống đo độ ẩm

Thông báo Kế hoạch chào giá rộng rãi thay thế hệ thống đo độ ẩm

11/05/2023

Quý đơn vị có nhu cầu vui lòng xem hoặc tải về để xem tại đây.

- Tải Mẫu thư chào giá tại đây./.

Kế hoạch chào giá mua bảo hiểm tài sản

Kế hoạch chào giá mua bảo hiểm tài sản

27/04/2023

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây.

Mẫu thư chào giá tại đây./.

Bán thanh lý xe ô tô

Bán thanh lý xe ô tô

23/06/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thông báo thanh lý cây

Thông báo thanh lý cây

28/05/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thống báo bán thanh lý vật tư cũ

Thống báo bán thanh lý vật tư cũ

05/04/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Thông báo bán thanh lý xe con và xe tải nhẹ

Thông báo bán thanh lý xe con và xe tải nhẹ

05/04/2021

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng tải về để xem tại đây./.

Gia hạn thời gian chào giá cạnh tranh gói thầu chặt tỉa cây

Gia hạn thời gian chào giá cạnh tranh gói thầu chặt tỉa cây

08/07/2020

Quý nhà thầu quan tâm vui lòng tải về để xem thông tin tại đây./.