Một số kiến nghị về chính sách của ngành thuốc lá Việt Nam

Một số kiến nghị về chính sách của ngành thuốc lá Việt Nam

24/09/2014

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong những năm qua Ngành thuốc lá VN đã triển khai có hiệu quả những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, hàng năm đóng góp gần 20.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho gần 6 triệu lao động trong ngành. Nhưng từ khi Luật PCTHTL có hiệu lực, các DN trong ngành đang gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và đặc biệt có nguy cơ làm mất nguồn thu ngân sách NN hàng nghìn tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH năm 2014, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Hiệp hội TLVN xin kính trình Thủ tướng CP và các cơ quan chức năng xem xét một số kiến nghị